Vitajte na stránkach našej farmy !


Naša farma vznikla v roku 1999  a svojím zrodom nadviazala na tradíciu činnosti bývalého poľnohospodárskeho družstva Počúvadlo.  Nachádza sa v prekrásnom prostredí  chránenej krajinnej oblasti Štiavnických hôr, priamo nad obcou Počúvadlo.  Obhospodarujeme viac ako 237 ha pôdy, prevažne pasienkov, od roku 2004 so zachovávaním prísnych zásad a postupov pre ekologické hospodárstvo.   Ich dodržiavania sú kontrolované  viacerými orgánmi, ako aj   inšpekčnou organizáciou Naturalis SK. Našu farmu nájdete na ich stránke www.naturalis.sk v zozname kontrolovaných subjektov pod registračným číslo SK-2004/234.


Naše ciele


Farma je orientovaná na ekologický chov hovädzieho dobytka typu slovenská strakatá, extenzívnym a čo najprirodzenejším spôsobom.

Naše zvieratká sú chované prevažnú časť roka voľne, na pasienkoch, nie sú dokrmované žiadnym iným krmivom, v zime sú chované senom a senážou získaným z našich lúk. Počas celého chovu dbáme o to, aby mali dobré životné podmienky, pohodu a aby neboli žiadnym spôsobom stresované.   Pri ich chove nie sú používané žiadne antibiotiká ani hormóny. Na uzavretie cyklu chovu, a priblíženie produktu k zákazníkovi je pre nás dôležitým medzníkom otvorenie BIO bitúnku   na jar 2015, ktorý slúži výhradne na zabitie a spracovanie našej vlastnej produkcie.

 

  • Chrániť  krajinu a rozvíjať hodnoty (tradíciu, zdravý životný štýl, vzťahy), a to:

    Citlivým prístupom ku každému zásahu do krajiny, nepoužívaním  chémie, antibiotík, hormónov,  s hospodárením využívajúcim prirodzené postupy, s dôrazom na  kvalitu a nie kvantitu,

     Budovaním  priestorov  a možností na spoločné aktivity, s cieľom rozvíjať tradíciu,  hodnoty, zdravý prístup k životu a tvorbe hodnôt so zameraním na budúce generácie – deti a mládež, v ktorých  sa formuje ich budúce nastavenie,  prístup k sebe i vonkajšiemu svetu
     
  • Naším cieľom teda nie je len vyrobiť kvalitný a zdravý produkt, ale hlavne pokúsiť sa vyrobiť ho tak, aby to životné prostredie pocítilo čo najmenej, aby príroda a zvieratá boli čo najspokojnejšie, aby sme s čistým svedomím mohli mať radosť z toho, čo robíme. Radosť z toho, že to málo, čo vieme ponúknuť a druhým poskytnúť, bude k ich prosperite, a nielen k uspokojeniu základnej  ľudskej potreby po potravine ako takej.
Designed by Free Joomla Templates